Image

EKSPRESS SOKÓŁKA Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa EKSPRESS PCV SOKÓŁKA -etap I”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi doradczej, w wyniku której zostanie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa. Model GOZ posłuży do wdrożenia działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, jednocześnie zapewniając jego długoterminowy rozwój i konkurencyjność. 

Z wyników projektu korzystać będzie zarząd wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani w podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

Efektem i rezultatem projektu będzie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa. 

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 82 781,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  82 781,00 zł

Image

EKSPRESS SOKÓŁKA Sp. z o.o.  realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 14/U/BB/2024 zawartą dnia 18 czerwca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Bon na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w wyniku których zostaną opracowane innowacyjne okna z wywietrznikami. Badania te stanowią odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku w zakresie efektywności energetycznej i ekologii.

Z wyniku projektu będą korzystać wszyscy klienci firmy.

#Fundusze UE   #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu wynosi 122 070,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 84 150,00 PLN.